Pulzní radiofrekvence s následnou kryoablací

Inovativní miniinvazivní výkon „Pulzní radiofrekvence s následnou kryoablací“ je specializovaná technika, která poskytuje pacientům dlouhotrvající efekt úlevy od bolesti. Princip výkonu je založen na kombinaci účinků elektrického proudu a aplikace velmi nízké teploty na nervové tkáně v okolí ramenního kloubu.

Vhodný typ výkonu při léčbě bolesti ramene vám doporučí lékař-specialista na základě přesné diagnostiky bolesti ramenního kloubu.

Pulzní radiofrekvence

Jaký je princip výkonu?

Pulzní radiofrekvenční léčba (před následnou kryoablací) využívá přerušované aplikace krátkodobě působících elektrických impulzů ve vysoké frekvenci. Díky této aplikaci teplota v oblasti cílové tkáně nepřekročí 42 °C, a tím pádem nedochází k destrukčnímu efektu tkáně. V případě nervové tkáně se jedná o tzv. neuromodulační léčbu, kdy elektrický proud nervovou tkáň nepoškozuje, pouze vrací vedení nervových vzruchů do normálu. Následná kryoablace podporuje neuromodulační efekt pulzní radiofrekvence.

Kryoablace je specializovaná technika, která poskytuje pacientům dlouhotrvající efekt úlevy od bolesti tak, že aplikací nízké teploty ovlivňuje dráhy bolesti na úrovni senzorických (smyslových) nervů. Při výkonu jsou denervovány (denervace = ztráta nervového zásobení určité tkáně nebo orgánu) nervy zodpovědné za bolest ramene: axiliární nerv, suprascapulární nerv, laterální pektorální nerv.

Mechanismus účinku je v principu velmi podobný účinku lokálních anestetik, ale efekt je mnohem delší. Zjednodušeně se dá říci, že proces zmrazení změní strukturu povrchových částí nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnitřní tkáňové struktury nervu. Znamená to, že porušení vnější nervové struktury nepoškozuje vnitřní nervová vlákna a buňky, které si zachovávají schopnost regenerace, a to v časovém období přibližně 6 měsíců od provedení výkonu. Po regeneraci je možné, že dojde k obnovení senzorické funkce nervu bez přítomnosti původní bolesti. Pokud dojde k návratu bolesti, výkon je možné opakovat.

Jak výkon probíhá?

  • Provádí se ambulantně pod kontrolou rentgenu (RTG) nebo ultrasonografie (USG), v lokální anestezii a v délce trvání do 60 minut
  • Výhodou výkonu je vysoká účinnost při úlevě od bolesti
  • Nevzniká riziko sekundární bolesti, poškození cév či tvorby zjizvené tkáně
  • Výkon je vhodný i pro pacienty s voperovanými stimulátory
  • Bez hospitalizace, rychlé zotavení a návrat k běžným aktivitám

Kontraindikace

  • Infekce (lokální, systémová)
  • Neinformovaný pacient

Odešlete bezplatnou E-konzultaci