Poranění manžety rotátorů

Manžeta rotátorů je společný úpon šlach svalů, které většinou začínají na lopatce a společně se upínají na hlavici pažní kosti. (Jedná se o svaly: m. subscapularis – podlopatkový sval, m. supraspinatus – nadhřebenový sval, m. infraspinatus – podhřebenový sval, m. teres minor – malý sval oblý). Jejich úkolem je pohyb ramenem a jeho stabilizace.

Poranění manžety rotátorů může být způsobeno častým přetěžováním (upažováním, vzpažováním a předpažováním). Provází ho tupá bolest v rameni, která se často zhoršuje při vzpažování paže od těla. Poškození manžety v její horní části je časté při zvedání ramene do úrovně nad 60° a projevuje se bolestivostí při zvedání paže (tzv. bolestivý oblouk) – tento stav se označuje jako „impingement syndrom ramene“. Bolest ramenního kloubu se u tohoto stavu projevuje v oblasti mezi hlavicí pažní kosti (humer) a výběžkem lopatky neboli subakromiálního prostoru, tj. pacienti udávají nejčastější obtíže na přední ploše ramenního kloubu.

Projevy poranění manžety rotátorů:

  • Tupá bolest hluboko v rameni
  • Slabost paže
  • Neschopnost zvednout paži
  • Obtíže při česání, čištění zubů
  • Nelze si dosáhnout na záda
  • Rušivá bolest ve spánku

Poranění manžety rotátoru je běžné a s věkem se jeho výskyt zvyšuje. Onemocnění probíhá ve 3 stádiích, přičemž první stádium se týká ponejvíce osob mladších 30 let. Druhé stádium, pro které je charakteristický zánět a degenerativní procesy svalů, se týká osob do 45 let, pro 3. stadium je již typické přetržení (ruptura manžety), případně i poškození dlouhé šlachy bicepsu.

U osob, které mají (či měly) zaměstnání vyžadující opakované provádění pohybů paží „nahoru dolů“, často se vzpažením nad hlavu, mohou obtíže nastat dříve. Patří sem např. stavební profese a řemeslnické činnosti (malíři, natěrači, tesaři), dále umývači, profese zabývající se střiháním a úpravou stromů a vysokých keřů a další.

Obtíže při poranění rotátorové manžety bez včasné diagnostiky a léčby mohou vést až k trvalé ztrátě pohyblivosti, oslabení končetiny a k postupné degeneraci ramenního kloubu.

K léčbě bolesti ramenního kloubu způsobené poraněním manžety rotátorů poskytujeme na pracovištích EuroPainClinics inovativní miniinvazivní výkon „Pulzní radiofrekvence s následnou kryoablací“.

Odešlete bezplatnou E-konzultaci